Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czÚvod

foto_Jordan3

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody. R. I. P.

Vzhledem ke karanténním opatřením bude pohřeb neveřejný, pokusíme se zajistit jeho přenos. Až to situace umožní, proběhne veřejná zádušní mše svatá. O všem budeme informovat.

Životopis

Jordán Jaromír Vinklárek se narodil 25. ledna 1925 ve Všechovicích na Moravě. Dětství strávil na Podkarpatské Rusi, kam odešli jeho rodiče za prací. V roce 1939 odsud museli poměrně dobrodružně prchat přes Rumunsko, Jugoslávii a Rakousko zpět do Československa. Aby pomohl rodině, pracoval v Baťových závodech ve Zlíně. Po válce pokračoval ve studiu na FF UK, studoval angličtinu a češtinu. Byl svědkem promluvy arcibiskupa Berana na svátek Božího Těla v roce 1949 a provokací StB, které ho pohnuly stát se knězem a vstoupit do dominikánského řádu. Při likvidaci klášterů komunisty byl v dubnu 1950 internován s ostatními spolubratry v Broumově a poté odveden k PTP, kde byl až do roku 1953. Poté pracoval na stavbách a ve zdravotnické dokumentaci. V roce 1960 vstoupil do semináře v Litoměřicích a po jeho absolvování byl roku 1964 vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Vyšehradě, v Jáchymově, v Chlumu nad Ohří, ve Stodě u Plzně a krátce v Brně. Po celou dobu udržoval tajné styky s řádovými spolubratry. Po pádu komunistického režimu měl v olomouckém klášteře na starosti formaci bratří studentů, krátce též vyučoval na teologické fakultě. Od roku 2000 působil v Praze, přednášel o duchovním životě, věnoval se doprovázení řady lidí a pastoraci návštěvníků kostela. V září 2019 utrpěl úraz, který jej upoutal na lůžko. Byl v péči sester boromejek v nemocnici Pod Petřínem a domově v Řepích, poslední týdny svého života strávil v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Podrobnější životopis z doby totality je na stránkách Paměti národa.

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.
 
16. března 2020
 
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
 

DUCHOVNÍ KRIZOVÁ POMOC PO TELEFONU 

Otázky duchovního charakteru, které současná situace vyvolává, je možné klást kněžím, kteří se dali k dispozici na výzvu biskupů. Při telefonickém rozhovoru se kněží budou snažit zvládnout nastalou situaci nebo volajícího nasměrují tak, aby se jim v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci.   Kontakty na kněze lze využít nejen v rámci dané diecéze:  

P. Rudolf Repka, diecéze litoměřická: 603 327 159

P. Radim Vondráček, diecéze litoměřická: 605 032 253

P. Jakub Jirovec OT, arcidiecéze pražská: 735 794 999 

P. Lukáš Lipenský O,Cr., arcidiecéze pražská: 607 582 314 

P. Jaromír Odrobiňák, arcidiecéze pražská, 607 570 012 

P. Mgr. Jindřich Kotvrda, brněnská diecéze: 739 389 136 (9.00 – 17.00 hodin)

P. Mgr. Jan Pacner, brněnská diecéze: 542 219 898, nebo 545 212 039 (9.00 –12.00 hodin)

P. Max Kašparů, českobudějovická diecéze a apoštolský exarchát: 730 800 884

P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP, českobudějovická diecéze: 603 201 149.

Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu.

 

 
Týnský chrám zcela  uzavřen k prohlídce.Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. 3. 2020 na TV Noe, v Radiu Proglas a na Českém rozhlasu

   

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb  z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít na webu  MseOnline.cz.

Česká televize zařadila do svého vysílání pravidelné bohoslužby v neděli v 10.00 na kanále ČT2.

Televize Noe

pondělí 23. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 24. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.05: mše svatá z kaple Telepace

středa 25. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 26. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.05: mše svatá z kaple Telepace

pátek 27. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota 28. 3., 18.00: mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie

neděle 29. 3., 10.30: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 23. 3., 18.00: mše svatá

úterý 24. 3., 18.00: mše svatá

středa 25. 3., 18.00: mše svatá

čtvrtek 26. 3., 18.00: mše svatá

pátek 27. 3., 18.00: mše svatá

sobota 28. 3., 18.00: mše svatá

neděle 29. 3., 9.00: mše svatá
19.30: mše svatá


Noc kostelů 2019

Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb
Zbylé foto naleznete zde.

Generální rekonstrukce střechy a krovu Týnského chrámu

Plants: image 1 0f 12 thumb
Plants: image 2 0f 12 thumb
Plants: image 4 0f 12 thumb
Plants: image 10 0f 12 thumb
Zbylé foto naleznete zde.

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.