Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

28.11. Příprava Týnského chrámu na dobu adventní (velký úklid). Chrám bude uzavřen k prohlídce.

28.11. Týnský chrám uzavřen k prohlídce.

28.11.  Příprava Týnského chrámu na dobu adventní (velký úklid). Prosíme o Vaši pomoc. Informace na tel: 602 457 200.Adventní roráty (bohoslužby jako poděkování a ke cti P. Marie vždy v 7 hod., účast max. 20 osob)
Matka Boží před Týnem - úterý, sobota
sv. Haštal - pondělí, středa, pátek
sv. Havel - čtvrtekBOHOSLUŽBY OD 25.11. (MAX. PRO 20 OSOB)

1. Chrám Matky Boží před Týnem

NEDĚLE          9.30

STŘEDA       18.00

ČTVRTEK     18.00

PÁTEK           15.00

SOBOTA         8.00


2. Kostel sv. Havla

NEDĚLE     8.30

PONDĚLÍ   12.15

ÚTERÝ       12.15

STŘEDA    12.15

ČTVRTEK  12.15

PÁTEK        12.15


3. Kostel sv. Haštala

NEDĚLE     11.00
Otevírací doba Týnského chrámu (prostor k modlitbě).

Úterý         10:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Středa      10:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Čtvrtek      10:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Pátek        10:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Sobota      10:00 - 12:00   14:00 - 16:00
Neděle      10:30 - 12:00 

Pravidelná modlitba růžence u Mariánského sloupu vždy ve středu v 17 hod. (celoročně).


Výzva ČBK k modlitbě růžence.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020Sbírka na misie potrvá do konce roku 2020

 

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku.

 

„Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

 

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

 

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

 

Prosím, aby duchovní správci předali věřícím dle svých možností informaci, jak přispět na misie - vyvěsit prosbu na webových stránkách farnosti, na FB stránce, rozeslat farníkům emailem, vyzvat věřící v ohláškách, při přenosu mše přes internet atd.

 

Pokud se rozhodnete zaslat nějakou částku z farního účtu, tak platí variabilní symbol dle schváleného plánu sbírek: 8VVFF.

Dary mohou být posílány nejpozději do konce roku 2020.

 

 

Děkuji za dary a modlitbu za misijní země, misijní dílo a misionáře po celém světě.

 

 

Mons. Jan Balík

generální vikář

 
Nejbližší události:


8.12.

Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.