Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

Podpořte naše projekty (podpořte finančním darem do konce roku úsilí o obnovu našich chrámů)

Hledáme kostelníka pro Týnský chrám. Bližší informace na tel: 602 457 200.


Podpořte naše projekty (finanční dar církvi 2018)
Dovolujeme si ještě jednou upozornit na možnost finanční podpory pro farní činnost, event. k restaurování umělecko-historických děl našich chrámů. Darovací smlouvy jsou k dispozici na stolku u vchodu do kostelů.
Děkujeme za vaši vstřícnost!


19.12. Adventní kající liturgie u s. Havla v 18 hod.

V duchu adventních výzev nabízíme možnost ztiš-ní a očisty srdce prostřednictvím kající modlitby a svátosti smíření. K dispozici bude více zpovědníků, u M. Boží se mše sv. nekoná.

 

Adventní roráty vždy v 7:00 hod. (3. - 24.12.2018)

Matka Boží před Týnem - úterý, sobota
sv. Haštal - pondělí, středa,  pátek
sv. Havel - čtvrtek
(Pravidelná sobotní mše sv. v 8 hod. u Matky Boží je nahrazena rorátní mší sv. v 7 hod.)24.12. Štědrý den

Vigilie Slavnosti Narození Páně

Matka Boží před Týnem - 16:30 hod. (J. J. Ryba - Česká Mše vánoční)

sv. Havel - 24:00


25.12. Slavnost Narození Páně

s. Havel - 10:00 (latinská)

Matka Boží před Týnem -  9:30 (F. X. Brixi: Missa Pastoralis v podání sboru Notre Dame)

s. Haštal - 11:00


28.12. Vánoční komentovaná prohlídka Týnského chrámu od 16 hod. Vstup zdarma.


4.1.2019 Vánoční koncert sboru Notre Dame v Týnském chrámu v 18 hod. Vstupné dobrovolné.


Tříkrálová sbírka 2019

Prosíme o Vaši pomoc při koledování a vybírání příspěvků na charitní sbírku. Informace na tel: 602 457 200.Generální oprava střechy Týnského chrámu (etapa podzim 2018) - okenice jižní věž

Po skončení opravy hlavní střechy jsme zahájili práce na výměně dožilých okenic obou věží.

Současný tvar bude změněn do  podoby klasických žaluzií, které umožní lepší prostupnost zvuku zvonů. Souběžně připravujeme výběrové řízení na dodavatele prací obnovy krovu a střechy bočních lodí.

Děkujeme za Vaši finanční podporu.


Restaurování Pašijového cyklu F.M.Brokoffa v kostele sv. Haštala

Několik let postupně restaurovaný soubor soch od F.M.Brokoffa by letos měl být dokončen. Ze slavného Pašijového cyklu se s pomocí grantů MHMP a MK ČR po soše Ukřižovaného restauruje sousoší Krista z Getseman a především socha Mrtvého Krista v hrobě, jejíž zoufalý stav už byl na pokraji zkázy.Nejbližší události:


19.12.

Adventní kající liturgie u sv. Havla v 18 hod.

Nebude večerní mše sv. v Týnském chrámu.  

24.12.

Štědrý den (V Týnském chrámu při mši sv. v 16:30 zazní Česká Mše vánoční J. J. Ryby)

 

25.12.

Slavnost Narození Páně

 

28.12.

Vánoční prohlídka Týnského chrámu v 16 hod.

Vstup zdarma.  

4.1.

Vánoční koncert v Týnském chrámu v 18 hod. (sbor Notre Dame)

 

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.