Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

23.6. brigáda v kostele sv. Haštala (od 9. hod.)

23.6. brigáda u sv. Haštala od 9 hod. (v kostele).


23.6. Kněžské svěcení

Z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého přijme při mši sv. v 10:00 kněžské svěcení jáhen RNDr. Pavel Křížek, kterého si mnozí pamatují jako ředitele Arcibiskupského gymnázia. Za novokněze se modlíme a děkujeme Bohu za dalšího služebníka církve.

 

24.6. Svatopetrská sbírka

Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na bohoslovce, loni se vybralo 703.876 Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců a na provoz Nadace Arcibiskupského semináře v Praze.

Při poslední mimořádné sbírce na arcidiecézi jsme vybrali 9.780 Kč. Upřímný dík všem dárcům.

 

26.6. Mše sv. k výročí zakladatele Opus Dei v Týnském  chrámu v 18 hod.

Bohoslužbě bude předsedat O. kardinál Dominik Duka OP.

 

Téhož dne o hodinu dříve v kostele sv. Havla bude sloužit mši sv. O. biskup Václav Malý za Olgu Havlovou.

 

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

s. Havel 12:15                                             M. Boží 15:00

Královská kolegiátní kapitula zve v 18:00 hod. na poutní mši sv. do basiliky na Vyšehradě.

 

29. - 30.6.  Farní výlet pro děti

Farní výlet do přírody za vysvědčení pro všechny školou povinné i jejich rodiče se koná 29.-30.6.2018. Odjezd po odpolední mši sv. od budovy fary.

 Nejbližší události:


23.6.

Kněžské svěcení

 

24.6.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

 

26.6.

Mše sv. k výročí úmrtí zakladatele Opus Dei (kardinál Dominik Duka OP)

 

29.6.

Letní farní výlet nejen pro děti

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.