Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

 

16.2. Vyšehradská kapitula zve na  tradiční Pouť ke sv. Valentinu na Vyšehradě.

 

24.2. Při bohoslužbách proběhne sbírka Svatopetrský haléř na humanitární a charitní projekty Svatého stolce. Děkujeme za Vaši podporu.Týnský chrám - otevírací doba (zima 2019)

 

Pondělí        ZAVŘENO

Úterý         10:00 – 12:00   15:00 – 16:30  

Středa       10:00 – 12:00   15:00 – 16:30  

Čtvrtek       10:00 – 12:00   15:00 – 16:30  

Pátek         10:00 – 12:00    15:00 – 16:30  

Sobota      10:00 – 12:00   15:00 – 16:30  

Neděle      10:00 – 12:00   Pocta prof. Bohuslavu Korejsovi na rádiu Proglas (medailonek k 93. narozeninám)


Pár slov na povzbuzení v novém roce -  v nelehkém čase hádek a rozbrojů v naší milé malé české církvi:

 

My víme víc!

My víme víc!

Nový rok - co s tím? řekne si po Silvestru skeptik. Žádný konec, žádný začátek, život jde dál. Odkud a kam? My věřící chápeme svět, lidstvo, události i lidskou zkušenost daleko hlouběji než nevěřící. Víme toho daleko víc. Proto se vracíme k počátkům času, k počátkům lidského vědomí, k počátkům Vyvolení člověka. Věda mluví o čtrnácti miliardách let dosavadní cesty stvoření, cesty pomalé, protože "hmota je těžkopádná, ale poslušná". Ale Bůh určil, aby Stvoření spolupracovalo, tedy člověk. Má spolupracovat i na svém Oslavení. Nejde to uspěchat. Je to dlouhá cesta od jeskyně až k řecké kultuře a římské civilizaci. Pak někdo pochopí víc a začne se psát Hebrejská bible. Konečně dozraje pár lidí, ochotných k sebedarování. Chvíle na které se od počátku těší Bůh. Chce dát člověku to nejdražší, co vlastní, a to navždy, naprosto a zdarma. To bude ta chvíle, nejdůležitější ze všech, zásadní okamžik v dějinách lidstva, od kterého se pak bude odvíjet všechno další. "Ať se to stane", řekne dosud neznámá dívka - a stane se známou navěky. Její jméno, Maria, nedozní nikdy... Žena je v ohnisku nejdůležitějšího okamžiku dějin lidstva a bude ve středu pozornosti navždy. Co rok se bude vzpomínat narození jejího Syna, každou neděli na jeho Zmrtvýchvstání, ale Zvěstování jeho příchodu si budou lidé připomínat denně, ba třikrát denně a za zvuku zvonů. Bůh se vydá do tísně prostoru a času. Projde všemi fázemi lidského života, i tou nejtěžší.

Nastala nová doba, čas Nové Smlouvy. V té staré, hebrejské, dávali lidé Bohu co mají nejdražšího, v té Nové smlouvě naopak Bůh dává lidem to nejdražší, co má, co vlastní, své Slovo. Člověčenství Boha řeší problémy člověka i světa, lépe řečeno mohlo by vyřešit, kdyby se mu člověk otevřel. Ušetřil by si marné hledání nových mesiášů, nových vykupitelů, které dosud končilo hroznými katastrofami národů i přírody. Člověk by nemusel zkoumat horoskopy, věřit a doufat v převtělování a nirvánu, brouzdat v temné bažině ezoteriky a okultizmu. To ho stejně neuklidní a zanechá v nejistotách a tápání.

Stálý dostatek kvasu, soli a světla, dostatek lidí nadšených pro Krista, nám dává naději i v naší vlasti, že v ní nikdy nedozní nám nejdražší jména JEŽÍŠ, MARIA.

Jan Rybář

(příspěvek pro diecézní časopis Adalbert, 1/2019)
Podpořte naše projekty (finanční dar církvi 2018)
Dovolujeme si ještě jednou upozornit na možnost finanční podpory pro farní činnost, event. k restaurování umělecko-historických děl našich chrámů. Darovací smlouvy jsou k dispozici na stolku u vchodu do kostelů.
Děkujeme za vaši vstřícnost!Generální oprava střechy Týnského chrámu (etapa podzim 2018) - okenice jižní věž

Po skončení opravy hlavní střechy jsme zahájili práce na výměně dožilých okenic obou věží.

Současný tvar bude změněn do  podoby klasických žaluzií, které umožní lepší prostupnost zvuku zvonů. Souběžně připravujeme výběrové řízení na dodavatele prací obnovy krovu a střechy bočních lodí.

Děkujeme za Vaši finanční podporu.


Restaurování Pašijového cyklu F.M.Brokoffa v kostele sv. Haštala

Několik let postupně restaurovaný soubor soch od F.M.Brokoffa by letos měl být dokončen. Ze slavného Pašijového cyklu se s pomocí grantů MHMP a MK ČR po soše Ukřižovaného restauruje sousoší Krista z Getseman a především socha Mrtvého Krista v hrobě, jejíž zoufalý stav už byl na pokraji zkázy.Nejbližší události:


24.2.

Sbírka Svatopetrský haléř

 

6.3.

Popeleční středa

 

25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

 

26.3.

Poutní slavnost u sv. Haštala

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.