Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

15.12. (3. neděle adventní) Mši sv. v Týnském chrámu v 9:30 hod. celebruje kardinál Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský


Adventní roráty  (2. - 24.12.) vždy v 7 hod.

Matka Boží před Týnem:  úterý, sobota

s. Haštal: pondělí, středa, pátek

s. Havel: čtvrtek


Přijmeme farní asistentku (asistenta) na částečný pracovní úvazek (úklidové práce). Veškeré informace na tel: 602 457 200.


Podpořte naše projekty. Děkujeme za Vaši podporu.

Do konce kalendářního roku můžete přispět a podpořit naše projekty restaurování a obnovy našich kostelů. Na požádání Vám vystavíme darovací smlouvy.

Pomůžete nám podpořit tyto projekty?
1. Chrám Matky Boží před Týnem: restaurování krovu a obnova střechy nad jižní lodí kostela, obnova okenic v severní věži chrámu, zhotovení posledního chybějícího zvonu a pod.
2. Kostel sv. Haštala: Restaurování varhanní skříně barokních varhan, restaurování sochy Piety, obnova fasády a střechy na márnici u kostela
3. Kostel Sv. Ducha: restaurování bočního oltáře sv. Judy Tadeáše (1.etapa)
4. Podskalí (kostel Nejsv. Trojice): restaurování barokních lavic (1.etapa), obnova výmalby stropu kostela, statické zajištění kostela
5. Kostel sv. Havla: obnova vitrážového okna sv. Jana Nepomuckého nad hl. vchodem, obnova zvonu v sanktusníku

9.12. Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu:

s. Haštal - 7:00

s. Havel - 12:15

Matka Boží před Týnem - 18:00


15.12. (3. neděle adventní)

Mši sv. v Týnském chrámu v 9:30 hod. celebruje kardinál Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Týnská schola doprovodí bohoslužbu zpěvem rorátů. Všichni srdečně zváni.


18.12. Adventní kající liturgie u sv. Havla.

V Týnském chrámu nebude večerní mše sv.
Vánoční bohoslužby (výběr)


24.12. ŠŤEDRÝ DEN

Matka Boží před Týnem - 16:30 (zazní J. J. Ryba - Česká Mše vánoční)

s. Havel - 24:00 (chorální, latinská)

Sv. Duch - 24:00 (zazní J. J. Ryba - Česká Mše vánoční)


25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Matka Boží před Týnem - 9:30

s. Havel - 10:00

Sv. Duch - 9:30

s. Haštal - 11:00


26.12. Svátek sv. Štěpána

Matka Boží před Týnem - 9:30

s. Havel - 8:30


1.1.2020 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Matka Boží před Týnem - 9:30

s. Havel - 10:00 (latinská)

Sv. Duch - 9:30

s. Haštal - 11:00


Vánoce 2019  (Týnský chrám - otevírací doba)

24.12.        16:00 - 17:30
25.12.        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
26.12.        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
27.12.        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
28.12.        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
29.12.        10:00 - 12:00
30.12.        Zavřeno
31.12.        15:30 - 16:45
1.1.2020     10:00 - 12:00
2.1.           10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
3.1.           10:00 - 12:00  15:00 - 17:00

Během bohoslužeb není prohlídka možná.

V chrámu zachovávejte posvátné silentium a respektujte pokyny kustoda.

V kostele je zakázáno: fotografovat, jíst, pít, mluvit, filmovat, dotýkat se a manipulovat jakkoliv s mobiliářem kostela. Přísný zákaz vstupu se zvířaty do interiéru kostela.

Bližší informace na tel: 602 457 200.
Nejbližší události:


18.12.

Adventní kající liturgie u sv. Havla v 18 hod.

 

24.12.

Štědrý den

V Týnském chrámu při mši sv. v 16:30 zazní Česká Mše vánoční Jakuba J. Ryby  

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.