Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

30.5. Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv.


Otevírací doba Týnského chrámu 

Úterý         10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Středa      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Čtvrtek      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Pátek        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Sobota      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Neděle      10:00 - 12:00 
Bohoslužby v chrámu Matky Boží před Týnem - květen 2020

(Změna rozpisu bohoslužeb je možná, sledujte webové stránky)


15.5.   PÁTEK          15:00 (max. 100 osob)

17.5.   NEDĚLE        9:30  (max. 100 osob)

20.5.   STŘEDA       18:00 (max. 100 osob)

21.5.   ČTVRTEK      18:00 (max. 100 osob)

22.5.   PÁTEK          15:00 (max. 100 osob)

24.5.   NEDĚLE        9:30  (max. 100 osob)

27.5.   STŘEDA        18:00 (max. 300 osob)

28.5.   ČTVRTEK      18:00 (max. 300 osob)

29.5.   PÁTEK          15:00 (max. 300 osob)

31.5.   NEDĚLE        9:30   (max. 300 osob) 


Mešní stipendia ,  která nemohla být celebrována v období zákazu konání veřejných bohoslužeb,
budou v chrámu Matky Boží před Týnem celebrována v těchto termínech:

st 6.5.  Za Vladislavu Ševčíkovou (18:00)
čt 7.5.  Poděkování za dar života (18:00)
st 13.5.  Na dobrý úmysl dárce (18:00)
čt 14.5.  Za zemř. manžela (18:00)
st 20.5.  Za Janu Autengruberovou (18:00)
čt 21.5.  Poděkování za dar života a víry (18:00)
st 27.5.  Na dobrý úmysl dárce (18:00)BOHOSLUŽBY U SV. HAVLA:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek,  pátek - 12:15 hod (max. 100 osob)
Neděle - 8:30 (max. 100 osob)

BOHOSLUŽBY U SV. HAŠTALA

Neděle - 11:00 (kromě poslední neděle v měsíci)
Veřejné bohoslužby v Týnské farnosti po 01.05.2020  (hygienicko - pastorační zásady)

 

-         Věkově starším účastníkům bohoslužeb (riziková skupina), pro které bude obtížné zachovávat přísnější hygienická opatření během bohoslužeb, doporučujeme sledovat nedělní bohoslužby online přenosy, ČT, TV Noe či v dalších médiích.

-         Do ukončení vládních opatření platí dispenz biskupa od povinné účasti na nedělní bohoslužby.

-         Při vstupu do kostela pověřená osoba (kustod či kostelník) příchozí uvede na místa k sezení a zajistí povolený počet účastníků bohoslužby. Je nutné respektovat jeho pokyny v rámci osobní bezpečnosti a ohleduplnosti vůči ostatním. Po naplnění kapacity bude kostel pro ostatní uzavřen, přístup není možný ani do podkruchtí.

-         V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny). Je nutné dbát pokynů kustoda či kostelníka.

-         Účastníci si u vstupu do kostela povinně vydesinfikují ruce. Dezinfekční prostředky budou k dispozici poblíž místa, kde je zpravidla umístěna svěcená voda, která se nyní neužívá.

-         Všichni účastníci bohoslužeb mají nasazenou roušku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

-         V tomto období nejsou v kostele k dispozici žádné zpěvníky nebo kancionály. Je možno využít aplikaci Kancionál na mobilních telefonech. Dále doporučujeme www.liturgie.cz.

-         Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

-         Kostel je po každé bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, dotýkané plochy apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována zvláštní péče.

-         Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. Nekonají se žádná procesí do jiných částí kostela. Sakristie není přístupná veřejnosti, pouze celebrantovi a asistenci. Veškerá osobní rozhovory či svátost smíření probíhají mimo sakristii kostela po předchozí domluvě.

-         Není možno z hygienických důvodů používat WC a další sociální zázemí kostelů a fary.

-         U stolku s tiskovinami se nelze zdržovat, pouze si vzít danou tiskovinu pokud možno jednotlivým dotekem, aby tiskoviny pro ostatní zůstaly nedotčené.

-         Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (Hovory o víře, Biblické hodiny, společné přípravy ke svátostem, zkoušky sborů aj.).

-         Kostely mimo časů bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu, příp. individuální duchovní péči.

 

Děkujeme za Vaše pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

 

Týn 24.04.2020

 

 

Vladimír Kelnar, vikář

28.5. Missa Chrismatis

Namísto Zeleného čtvrtku se letos kněží netradičně sejdou v katedrále sv. Víta k Misse chrismatis ve čt 28.5. v 9:30 hod. Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude následovat tzv. Kněžský den.

 

30.5. Pracovní brigáda u sv. Haštala od 9 hod.


30.5. Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv.

Bohoslužba v 19 hod. v chrámu Matky Boží před Týnem.

Se zřetelem k epidemiologické situaci budou o Svatodušní vigilii pokřtěni katechumeni, kteří nemohli iniciační svátosti přijmout o Velikonoční vigilii.

 

31.5. Slavnost Seslání Ducha sv.

M. Boží 9:30                             s. Havel 8:30

V rámci bohoslužeb bude udělována svátost Pomazání nemocných vše, kteří se přihlásí v sakristii kostela.

s. Haštal 11:00


12.6. Noc kostelů 

Program bude upřesněn.

 Nejbližší události:


30.5.

Svatodušní vigilie

18:00 Týnský chrám  

30.5.

Brigáda u sv. Haštala.

Od 9 hod. (informace na tel: 602 457 200)  

31.5.

Slavnost Seslání Ducha sv.

sv. Havel: 8:30 Matka Boží před Týnem 9:30  

12.6.

Noc kostelů

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.