Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality

Aktuality

24.5. Noc kostelů

24.5. Noc kostelů - chrám Matky Boží před Týnem

Program:

15:00    Mše sv.
16:00    Umění 19 stol. v Týnském chrámu (přednáška s prohlídkou)
17:00    Vybrané heraldické památky Týnského chrámu (Ing. Jan Loch)
18:00    Prohlídka chrámu s výkladem
18:30    Severní portál Týnského chrámu (přednáška PhDr. Mgr. Jany Peroutkové - FF UK)
19:00    Koncert sboru Notre Dame
20:00    Umění 17. stol. v Týnském chrámu (přednáška s prohlídkou)
21:00    Varhanní koncet (bude upřesněno)
22:30    Prohlídka chrámu s výkladem
23:30    Ukončení programu


kostel sv. Havla

Program:

12:15   Mše sv. 15:30  Heraldické památky kostela sv. Havla (Ing. Jan Loch)
17:00  Předměty používané v kostele (výklad pro rodiče s dětmi)
18:00  Vyzvánění zvonů a slavnostní fanfára
18:10  Komentované provedení Biblických písní A. Dvořáka
19:15  Komentovaná prohlídka kostela s kostelníkem
20:15  Koncert komorního sboru Radost
20:45  Radosti a strasti života v kněžském semináři
21:15  Recitál harfy a viloncella
21:45  Komentovaná prohlídka kostela s kostelníkem
22:45  Varhanní koncert
23:50 Ukončení programu


kostel sv. Haštala

Program:

16:30 Odpolední prohlídka kostela a okolí s výkladem
18:00  Koncert smíšeného komorního sboru SMIX
19:00  Koncert Chrámového sboru u Sv. Ducha
20:00  Koncert Mikrochor Praha
21:00  Brokoffovo sousoší Kalvárie a hl. oltář kostela sv. Haštala
21:30  Prohlídka kostela s výkladem
22:15  Ukončení programu
25.5. Pracovní brigáda na zahradě u sv. Haštala od 9 hod.

26.5. Při bohoslužbách proběhne mimořádná sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východu vyhlášená ČBK.

 
Nejbližší události:


24.5.

Noc kostelů 2019

 

26.5.

Sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě

 

9.6.

Slavnost Seslání Ducha sv.

 

16.6.

Biřmování v Týnském chrámu

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.