Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktuality / „Bohoslužby do odvolání v našich kostelích zrušeny. Týnský chrám a kostel sv. Havla otevřeny k modlitbě.“

Aktuality

Bohoslužby do odvolání v našich kostelích zrušeny. Týnský chrám a kostel sv. Havla otevřeny k modlitbě.


Duchovní nabídka od 23.10.2020


Otevírací doba Týnského chrámu (prostor k modlitbě).

Úterý         10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Středa      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Čtvrtek      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Pátek        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Sobota      10:00 - 12:00  15:00 - 17:00
Neděle      10:00 - 12:00 Otevírací doba kostela sv. Havla (prostor k modlitbě, možnost přijmout svátost smíření).
Pondělí až pátek  12:00 - 14:00.Výzva ČBK k modlitbě růžence.

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

Několik směrovek nové papežovy encykliky

Zdeněk A. Eminger 

 

Než bude nová encyklika papeže Františka Fratelli tutti (Všichni jsme bratři) s podtitulem O bratrství a sociálním přátelství (Sulla fraternità e l’amicizia sociale) přeložena do češtiny, nabízím čtenáři průřez tématy, která mě v této pozoruhodné práci upoutala a nad nimiž přemýšlím. Není jednoduché komunikovat sociální témata dovnitř společnosti a není je snadné tlumočit ani uvnitř církve. Reflexe sociální nauky církve, jakou známe již z díla svatého Jana Pavla II., nepomáhají tam, kde se zastavují jen na půdorysu analytického, neosobního rozboru. Učinit součástí každodenního provozu církve to, co kdysi učil a konal svatý František z Assisi, je jednodušší tam, kde se společnost opírá o demokratickou tradici a kde se církev vydává, aniž by ztratila své kořeny, zlatou střední cestou, a tedy cestou do budoucnosti. Následující body nejsou přesné citáty z encykliky, ale mé osobní poznámky.

 

1. Vize sv. Františka o společnosti založené na bratrství má svůj základ v Bohu.

2. Potřebujeme takové společenství, které nás podporuje a pomáhá.

3. Evropa a Evropská unie představily budoucnost založenou na přemostění rozdílů mezi lidmi.

4. V globální kultuře jsme osamocenější než kdy jindy.

5. Co dnes skutečně znamenají slova jako demokracie, svoboda, spravedlnost nebo jednota?

6. První obětí každé války je rodina.

7. I na pozadí pandemie Covidu-19 vidíme, že nikdo nemůže být zachráněn sám, můžeme být zachráněni pouze společně.

8. Uprchlíci budou hrát víc než kdy dřív hlavní roli budoucího světa.

9. Digitální komunikace nikdy nenahradí osobní setkání. V setkávání potřebujeme fyzická gesta... podání rukou... chvíle ticha... vůni.

10. K čemu je informace (poznání), které chybí moudrost?

11. Od těch, co vládnou, nesmíme očekávat všechno.

12. Kdo je dnes soused a kdo cizinec?

13. Duchovní úroveň lidského života je poměřována láskou.

14. Otevřená společnost dokáže integrovat lidi všech hendikepů. Nikdo nesmí žít uprostřed společnosti ve „skrytém exilu“.

15. Příchod těch, kteří jsou jiní, přicházející z různých stylů život a kultur, pro nás může  být darem.

16. Jsou velké rozdíly mezi populární (a odpovědnou) a populistickou politikou.

17. Politika jako vznešené povolání a jedna z nejvyšších forem lásky k bližnímu?

18. Co to vlastně je a k čemu je lidská kultura?

19. Důležité je nepodněcovat a neživit hněv, který je nezdravý pro naši duši.

20. Odpouštět je nutné, ale byla by chyba zapomínat.

21. K čemu jsou v právním systému trest smrti a trest na doživotí (skrytý trest smrti)?

22. Nábožensky motivovaný nátlak a násilí jsou nepřípustné.

23. Teologie by měla rozvíjet biblickou myšlenku, rozpoznávat v sobě samých a v opuštěných a vyloučených bratrech a sestrách samotného Krista.

24. Boží láska je tatáž pro každého bez ohledu na vyznání.

 

Autor je křesťanský teolog, vycházející z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaný českým evangelickým porozuměním a světem umění. 

 Nejbližší události:


Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.