Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czTýnský chrámTycho BraheArcheologický průzkum 2010

Archeologický průzkum 2010

Archeolog. výzkum hrobu Tychona Brahe 2010

Archeologický průzkum hrobu a ostatků Tychona Braha v chrámu Matky Boží před Týnem ve dnech 15. - 19.11. 2010 (Tisková zpráva ze dne 27.10.2010):

V souladu se Závazným stanoviskem z Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 15.01.2010 (čj. MHMP 967849/2009/Zíd) přistoupí Institut for antropologi arkaeologi og lingvistik Aarhus Universitet pod vedením Jense Velleva   se souhlasem Řím. katol. farnosti u kostela Matky Boží před Týnem a ve spolupráci s českými odborníky k archeologickému výzkumu hrobky Tychona Braha v chrámu Matky Boží před Týnem a ke zkoumání jeho tělesných ostatků.

 Průzkum bude vést Archeologické oddělení Národního památkového ústavu -  územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze. Přítomni budou zástupci dalších odborných a specializovaných pracovišť.

Časový harmonogram průzkumu:

pondělí 15.11.2010

V 10:00 hod. zahájení prací, vyzdvižení náhrobní desky, průzkum interiéru hrobky minikamerou, nezbytné otevření hrobky a vyzdvižení ostatků Tychona Braha.

Během prací krátký brífink v kostele – seznámení novinářů s nálezem ostatků v hrobce (přesný čas bude dle okolností sdělen na místě).

Téhož dne převoz ostatků na specializovaná pracoviště Národního muzea v Praze za účelem výzkumu.

úterý 16.11.2010 – čtvrtek 18.11.2010

Průzkum ostatků v laboratoři (měření, počítačová tomografie, antropologický výzkum, chemická analýza aj.)

pátek 19.11.2010

V 15:00 hod. slavnostní bohoslužba celebrovaná pražským arcibiskupem J. Exc. Mons. Dominikem Dukou OP za účasti čestných hostů a zpěvů místního a dánského pěveckého sboru. V závěru zpětné uložení tělesných ostatků Tychona Braha do původní hrobky v Týnském chrámu a její uzavření.

Chrám bude ten den otevřen pro veřejnost pouze od 14:00 do 17:00 hod.

 Otevření hrobu Tychona Braha, které bylo plánováno již několik let, provede tým specialistů z Dánska a z České republiky. Hrob byl poprvé prozkoumán v roce 1901. Průzkum jak samotného hrobu, tak nalezených koster Tychona Braha (zemřel 1601) a jeho manželky (zemřela 1604) byl realizován pomocí tehdy používaných metod. Pokud je známo, neexistuje fotografie hrobního prostoru ani údaje o jeho přesných rozměrech. Rovněž se neanalyzovaly nalezené zbytky oděvů.

 S oficiálními výsledky průzkumu bude veřejnost seznámena poté, co budou příslušné podklady zpracovány odborníky (předpokládáme nezbytnou dobu cca 4 – 6 měsíců). Doufáme, že veřejnost bude o průběhu výzkumu informována věcně a relevantně a bez jakékoli příměsi senzacechtivosti. Cílem odborníků je objevit nové zajímavé skutečnosti o tomto světoznámém astronomovi.

Chrám Matky Boží před Týnem bude ve dnech 15. – 19.11.2010 z důvodu výzkumu pro veřejnost uzavřen. Je nutno zachovat dostatečný prostor a klid pro práci odborníků. Vstup do chrámu bude v pondělí 15.11.2010 umožněn od 9:50 do 16:00 hlavním vstupem ze Staroměstského nám. na základě předložené novinářské legitimace. Ve všem je třeba respektovat pokyny pořadatelské služby farnosti (kupř. pohyb novinářů jen ve vymezeném sektoru). Děkujeme za pochopení.

 

 

Římskokatolická farnost Matky Boží před Týnem

Celetná 5, 110 00 Praha 1

tel: 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200,

e-mail: dkc@cmail.cz,   www.tyn.cz

 

Statutární zástupce: P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář (tel: 602 204 213)

Pastorační asistent: Štěpán Filipec (tel: 602 457 200)

 

Kontakt na vědecký tým:

Institut for antropologi arkaeologi og lingvistik Aarhus Universitet pod vedením p. Jense Velleva:

+45 89 42 46 03, e-mail: jens.vellev@hum.au.dk

 

___________________________________________________________________________

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.