Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czBohoslužby

Bohoslužby

ČERVENEC + SRPEN 2020

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM

NEDĚLE     9:30 a 21:00

PONDĚLÍ      12:15

ÚTERÝ          12:15

STŘEDA       12:15

ČTVRTEK     12:15

PÁTEK           12:15

SOBOTA         8:00BOHOSLUŽBY U SV. HAVLA:

Neděle - 8:30


BOHOSLUŽBY U SV. HAŠTALA
Neděle - 11:00 (kromě poslední neděle v měsíci)
5.7. Mimořádně nebude mše sv. u sv. Haštala.


Veřejné bohoslužby v Týnské farnosti po 01.05.2020  (hygienicko - pastorační zásady)

 

-         Věkově starším účastníkům bohoslužeb (riziková skupina), pro které bude obtížné zachovávat přísnější hygienická opatření během bohoslužeb, doporučujeme sledovat nedělní bohoslužby online přenosy, ČT, TV Noe či v dalších médiích.

-         Do ukončení vládních opatření platí dispenz biskupa od povinné účasti na nedělní bohoslužby.

-         Při vstupu do kostela pověřená osoba (kustod či kostelník) příchozí uvede na místa k sezení a zajistí povolený počet účastníků bohoslužby. Je nutné respektovat jeho pokyny v rámci osobní bezpečnosti a ohleduplnosti vůči ostatním. Po naplnění kapacity bude kostel pro ostatní uzavřen, přístup není možný ani do podkruchtí.

-         V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny). Je nutné dbát pokynů kustoda či kostelníka.

-         Účastníci si u vstupu do kostela povinně vydesinfikují ruce. Dezinfekční prostředky budou k dispozici poblíž místa, kde je zpravidla umístěna svěcená voda, která se nyní neužívá.

-         Všichni účastníci bohoslužeb mají nasazenou roušku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

-         V tomto období nejsou v kostele k dispozici žádné zpěvníky nebo kancionály. Je možno využít aplikaci Kancionál na mobilních telefonech. Dále doporučujeme www.liturgie.cz.

-         Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

-         Kostel je po každé bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, dotýkané plochy apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována zvláštní péče.

-         Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. Nekonají se žádná procesí do jiných částí kostela. Sakristie není přístupná veřejnosti, pouze celebrantovi a asistenci. Veškerá osobní rozhovory či svátost smíření probíhají mimo sakristii kostela po předchozí domluvě.

-         Není možno z hygienických důvodů používat WC a další sociální zázemí kostelů a fary.

-         U stolku s tiskovinami se nelze zdržovat, pouze si vzít danou tiskovinu pokud možno jednotlivým dotekem, aby tiskoviny pro ostatní zůstaly nedotčené.

-         Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí (Hovory o víře, Biblické hodiny, společné přípravy ke svátostem, zkoušky sborů aj.).

-         Kostely mimo časů bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu, příp. individuální duchovní péči.

 

Děkujeme za Vaše pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

 

Týn 24.04.2020

 

 

Vladimír Kelnar, vikář


BOHOSLUŽBY VE ŠKOLNÍM ROCE  (ZÁŘÍ - ČERVEN)
BĚŽNÝ REŽIM MIMO EPIDEMIOLOGICKY KRITICKOU SITUACI

1. MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM  (Staroměstské náměstí)

NEDĚLE     9.30, 21.00

ÚTERÝ         18.00

STŘEDA       18.00

ČTVRTEK     18.00

PÁTEK           15.00

SOBOTA         8.00

 

BOHOSLUŽBY O PRÁZDNINÁCH (ČERVENEC+SRPEN)

NEDĚLE     9.30, 21.00

PONDĚLÍ     12.15

ÚTERÝ          12.15

STŘEDA        12.15

ČTVRTEK      12.15

PÁTEK            12.15

SOBOTA          8.00


Nepravidelné bohoslužby najdete v aktualitách.

Chrám Matky Boží před Týnem je otevřen zpravidla k prohlídce (březen - listopad):

úterý - sobota: 10:00 - 13:00 a 15:00 - 17:00.

Chceš-li si chrám prohlédnout, přispěj, prosíme, na jeho obnovu dobrovolným darem:

doporučená částka: 25,- Kč (1 euro). Děkujeme.

Během bohoslužeb není prohlídka možná. Výklad o historii kostela je možný pouze před kostelem.

V chrámu zachovávejte posvátné silentium a respektujte pokyny kustoda.

Mimořádné prohlídky a rezervace bohoslužeb posílejte na e-mail: dkc@cmail.cz, tel: 602 457 200.


2. SV.HAVEL  (Havelská ulice)

O PRÁZDNINÁCH (ČERVENEC+SRPEN) JSOU POLEDNÍ BOHOSLUŽBY PŘESUNUTY DO TÝNSKÉHO CHRÁMU.

NEDĚLE     8.30

PONDĚLÍ   12.15

ÚTERÝ       12.15

STŘEDA    12.15

ČTVRTEK  12.15

PÁTEK        12.15


Mimořádné prohlídky a rezervace bohoslužeb posílejte na e-mail: dkc@cmail.cz, tel: 602 457 200.

3. SV.HAŠTAL (Haštalské nám.)

NEDĚLE     11.00  (kromě poslední neděle v měsíci)

Mimořádné prohlídky a rezervace bohoslužeb posílejte na e-mail: dkc@cmail.cz, tel: 602 457 200.


4. SV.DUCH (Dušní ulice)

NEDĚLE     9.30

Arménská liturgie - neděle ve 13 hod.

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.