Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czTýnský chrámInformace pro návštěvníky

Informace pro návštěvníky


Otevírací doba Týnského chrámu


PONDĚLÍ    ZAVŘENO

ÚTERÝ        10:00 - 12:00  15:00 - 17:00  

STŘEDA     10:00 - 12:00  15:00 - 17:00    

ČTVRTEK   10:00 - 12:00  15:00 - 17:00     

PÁTEK        10:00 - 12:00  15:30 - 17:00     

SOBOTA     10:00 - 12:00  15:00 - 17:00  

NEDĚLE     11:00 - 12:00 


Přispějte, prosíme, při vstupu dobrovolným finančním darem na opravy kostela. Doporučená částka: 50,-Kč (2 euro).

Dbejte pokynů kustodů, nevnášejte jídlo a pití do prostoru chrámu. Muži vstupují bez pokrývky hlavy.

Mimořádné prohlídky objednávejte na e-mailu: tyn@tyn.cz    Popřípadě na tel: 602 457 200.
Návštěvní řád chrámu Matky Boží před Týnem v Praze (1.1.2017)

Týnský chrám je majetkem Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem.

Není to běžný veřejný prostor (není to tržnice, náměstí nebo  muzeum).

Návštěvní provoz se řídí níže uvedenými pokyny. Jejich nerespektování  a vědomé porušování bude řešeno v součinnosti s Policií ČR.


Návštěvní provoz chrámu může být omezen i v době běžných otevíracích hodin z důvodu mimořádných bohoslužeb či technických provozních záležitostí, které zpravidla najdete v aktualitách.

Během bohoslužeb není prohlídka možná.

Výklad o historii kostela je možný pouze před kostelem.

V chrámu zachovávejte posvátné silentium a respektujte pokyny kustoda.

V kostele je zakázáno: fotografovat, jíst, pít, mluvit, filmovat, dotýkat se a manipulovat jakkoliv s mobiliářem kostela. Přísný zákaz vstupu se zvířaty do interiéru kostela.

Ve všem je třeba respektovat pokyny kustoda chrámu.


Pokyny pro průvodce:

Průvodce dodržuje směr, pořadí a plynulost prohlídky.

Odborný výklad před chrámem (soukromý pozemek v majetku farnosti) může podávat pouze průvodce s oprávněním v souladu s právními předpisy ČR a EU. Na požádání je povinen oprávnění předložit (živnostenský list, pracovní smlouvu ap.). Výjimku mohou obdržet předem ohlášené skupiny poutníků.

Doporučená maximální velikost skupiny je 20 osob.

Je zakázáno používat prostředky na zesilování hlasu a rušit nepřiměřeným způsobem výkladu ostatní návštěvníky.

Průvodce se rovněž řídí pokyny kustoda.

Průvodce dbá na ochranu interiéru a zařízení chrámu a na dodržování požárních a bezpečnostních předpisů.

Mimořádné prohlídky a rezervace bohoslužeb avizujte na e-mail: tyn@tyn.cz

popř. na tel: 222 318 186, 602 457 200.

Dovolujeme si upozornit všechny návštěvníky, že provoz chrámu podléhá specifickému bezpečnostnímu režimu. Návštěvní provoz chrámu může být proto omezen i v době běžných otevíracích hodin z důvodu mimořádných bohoslužeb či technických provozních záležitostí, které zpravidla najdete v aktualitách.


Informace pro poutníky:

Jednotlivci i skupiny poutníků jsou vítáni, chtějí-li se zúčastnit farních bohoslužeb. Poutníci mohou navštívit chrám kdykoli během dne v otevíracích hodinách, kdy mohou navštívit posvátná místa a spočinout zde v tiché modlitbě.

V případě zájmu skupiny poutníků se svým knězem o slavení bohoslužby během dne,

kontaktujte Duchovní správu: e-mail:tyn@tyn.cz     tel: 222 318 186, 602 457 200, 731 167 679.

Kontaktní osoba: Štěpán Filipec, pastorační asistent (tel: 602 457 200).

 

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.