Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czBohoslužbyKřížové cesty v době postní

Křížové cesty v době postní

Pobožnosti Křížové cesty v době postní

Pátek

sv. Havel - 12:00

Matka Boží před Týnem - 15:00


Neděle

sv. Haštal - 10:45

Následuje vždy mše sv.

„Čiňme dobré, dokud máme čas“ (P. Josef Toufar)

Vybrané pobožnosti Křížové cesty ve Svatopostní době 2021


Pátek 19.2. v 15:00 hod., chrám Matky Boží před Týnem

„Lazare, pojď ven!“ (J 11,43)

Naše drahé zesnulé (známé i zapomenuté) vložíme do rukou Matky Páně. Do týchž rukou, do kterých složili mrtvé Ježíšovo tělo.


Pátek 26.2. ve 12:00 hod., kostel sv. Havla

„Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli“

Použijeme svědectví o utrpení kněze a mučedníka P. Josefa Toufara.


Pátek 5.3. v 15:00 hod., chrám Matky Boží před Týnem

Matka Ježíšova, útočiště naše (postavení ženy nejen v naší církvi)

(malé poděkování ženám, které tak málo zaznívá právě v kostele)


Pátek 12.3. ve 12:00 hod., kostel sv. Havla

O ztrátách a nálezech v covidu

Různá svědectví a pohledy na naše životy v rámci pandemie Covid-19.


Pátek 19.3. ve 14:45 hod., chrám Matky Boží před Týnem

Patris corde

Doprovází nás úvaha papeže Františka nad postavou sv. Josefa.


Pátek 26.3. ve 12:00 hod., kostel sv. Havla

Jeho ranami jsme uzdraveni (Iz 53,5)


Texty pobožností budou zveřejněny vždy v předstihu na www.tyn.cz

Sledujte aktuální protiepidemická omezení počtu účastníků v kostele.
Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.