Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czsv. HavelPublikace

Publikace

Publikace o Kostele sv. Havla k zakoupení v sakristii kostela (tel: 224 229 262)

Helena Čižinská a Josef Hájek: Kostel Svatého Havla v Praze na Starém Městě:, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013. Fotografie: Přemysl Havlík.

Cena:
Česká publikace: 100,- Kč
Anglická publikace: 150,- Kč
Německá publikace: 150,- Kč

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.