Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czSv. Duch

Sv. Duch

Římskokatolické bohoslužby: neděle v 9:30 hod.


Vánoční bohoslužby 2019
24.12.  -   24:00 hod. (Půlnoční mše sv. s Rybovou mší vánoční)
25.12.   -  9:30 hod.
29.12.   -  9:30 hod.
1.1.2020  - 9:30 hod.
5.1.2020  - 9:30 hod
Římskokatolická farnost u kostela Sv. Ducha

Korespondenční adresa:

Celetná 5, 110 00 Praha 1

administrátor: P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář

výpomocný duchovní: P. Richard Scheuch.

e-mail: dkc@cmail.cz

telefon:  +420 222 318 186

+420 602 204 213 (P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář)

+420 602 457 200 (Štěpán Filipec, pastorační asistent)


www.tyn.cz


V kostele Sv. Ducha se konají pravidelné bohoslužby Arménské apoštolské církve v ČR.
Obvykle v neděli ve 13 hod. Kontaktní informace : O. Barsegh Palivčjan - tel: +420 777 364 444

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.