Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czSv. Duch

Sv. Duch

Římskokatolické bohoslužby: neděle v 9:30 hod.


Vánoce 2021 (bohoslužby)

24.12.  - 24:00 (zazní J. J. Ryba - Česká mše vánoční)
25.12  - 9:30 hod.
26.12. - 9:30 hod.
2.1.2022 - 9:30 hod.
6.1. - 17:00Římskokatolická farnost u kostela Sv. Ducha

Korespondenční adresa:

Celetná 5, 110 00 Praha 1

administrátor: P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář

výpomocný duchovní: ThLic. Mgr. Michal Prívara (tel: 605 346 353)

e-mail: dkc@cmail.cz

telefon:  +420 222 318 186

+420 602 204 213 (P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář)

+420 602 457 200 (Štěpán Filipec, pastorační asistent)


www.tyn.cz


V kostele Sv. Ducha se konají pravidelné bohoslužby Arménské apoštolské církve v ČR.
Obvykle v neděli ve 13 hod. Kontaktní informace : O. Barsegh Palivčjan - tel: +420 777 364 444

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.