Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktivityVybrané významné události roku 2019

Vybrané významné události roku 2019

2019


23.3. Brigáda v partnerské farnosti (Rakovnicko)

 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně

 

26.3. Poutní slavnost u sv. Haštala (požehnání restaurované Kalvárie)

 

7.4. (5. neděle postní) Svátost pomazání nemocných + Svatopostní odpoledne

 

 13.4. Týn – úklid kostela před Velikonocemi

 

 14.4. Květná neděle

 

21.4.  Hod Boží Velikonoční

 

15.5.  Svatojánské Navalis

 

17.5. Pěší farní pouť

 

24.5. Noc kostelů

 

9.6. Slavnost Seslání Ducha sv.

 

16.6. Biřmování Týnský chrám

 

20.6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

15.8. Poutní slavnost u Matky Boží před Týnem

 

12.10. Pracovní brigáda na Sv. Hostýně


Další termíny průběžně aktualizujeme a najdete je v Aktualitách. Změna termínu vyhrazena.

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.