Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktivityVybrané významné události roku 2022

Vybrané významné události roku 2022

Předběžný harmonogram v roce 2022 (termíny se mohou měnit)

2.2. Hromnice

2.3. Popeleční středa

19.3. Slavnost sv. Josefa (brigáda v Podskalí na zahradě)

25.3. Poutní slavnost u sv. Haštala

2.4. Pomoc farnosti na Rakovnicku (brigáda)

3.4. Svátost Pomazání nemocných + Svatopostní odpoledne

9.4. Úklid Týnského chrámu před Velikonocemi

10.4. Květná neděle

17.4. Velikonoce

6. - 7.5. Farní výlet

15.5. Svatojánské Navalis

20. - 21.5. Pěší farní pouť

3. - 4.6. Farní výlet

5.6. Letnice

10.6. Noc kostelů

16.6. Slavnost Těla a Krve Páně

15.8. Poutní slavnost u Matky Boží před Týnem

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.