Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czAktivityVybrané významné události roku 2023

Vybrané významné události roku 2023

Předběžný harmonogram v roce 2023 (termíny se mohou měnit)

 

22.2. Popeleční středa

 

25.2. Brigáda v Podskalí od 9 hod.

 

18.3. Brigáda Rakovnicko (pomoc partnerské farnosti)

 

19.3. Připomínka patrocinia v kostele sv. Haštala (4. neděle postní)

 

20.3. Slavnost sv. Josefa

 

25.3. Slavnost Zvěstování Páně

 

26.3. Svátost Pomazání nemocných + Svatopostní odpoledne (5. neděle postní)

 

1.4. Velký úklid Týnského chrámu před Velikonocemi

 

2.4. Květná neděle

 

9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

22.4. Připomínka výročí založení diecéze v katedrále (bude upřesněno)

 

28. - 29.4. Farní výlet

 

5.5. Bohoslužba na Staroměstské radnici ve 12:33 hod.

 

15.5.  Svatojánské Navalis

 

19.5. - 20.5. Pěší pouť  a poutní zájezd farnosti.

 

27.5. Brigáda u sv. Haštala

 

28.5. Slavnost Seslání Ducha sv.

 

8.6. Slavnost Těla a Krve Páně

 

26.6. Bohoslužba prelatury Opus Dei v Týnském chrámu v 18 hod. (Mons. Jan Graubner)


15.8. Poutní slavnost v Týnském chrámu (Slavnost Nanebevzetí P. Marie)

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.