Občanský kalendář: Matouš
Církevní kalendář: Svátek sv. Matouše
1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení:
Evangelium: Mt 9,9-13
Dnes slavíme:

Historický kalendář


21. září 1348 Bula papeže Klementa VI. potvrdila zakládací akt kláštera slovanských benediktinů na Novém Městě pražském, který provedl praž. arcibiskup Arnošt z Pardubic. Zvolen též první opat emauzského kláštera Pavel I. Ursinus.

21. září 1993 Zemřel Prof. ThDr. František Kotalík, katolický kněz a teolog, biblista, vysokoškolský pedagog. V letech 1946 až 1950 zastupujícím profesorem na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Dne 2. října 1950 jmenován docentem pro obor hebrejštiny na KTF UK. Dne 22.10.1955 ustanoven profesorem pro obor SZ a semitské dialekty. Děkan metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. (* 13.9.1917).

Sepsal: Arnošt Kelnar