Občanský kalendář: Leopold
Církevní kalendář: sv. Albert Veliký
1. čtení: Flm 7-20
Žalm: Zl 146
2. čtení:
Evangelium: Lk 17,20-25
Dnes slavíme: čtvrtek 32. týdne v mezidobí

Historický kalendář


15. listopad 1278 Tobiáš z Bechyně zvolen v kapitule 25. pražským biskupem. Teprve 19. 2. 1279 vysvěcen na kněze a 23. února téhož roku přijal biskupské svěcení z rukou olomouckého biskupa Brunona. (+ 1.3.1296).

15. listopad 1280 Zemřel Doktor universalis Albert Veliký, katolický kněz-dominikán, biskup v Řezně a v Kolíně nad Rýnem. Proslul jako přírodní badatel. Vycházel z Aristelových spisů. Jeho žákem byl Tomáš Akvinský. Papež Pius XI. jej v roce 1931 svatořečil a jmenoval Učitelem církve. (* 22.12.1216).

15. listopad 1670 Zemřel Jan Ámos Komenský, biskup Jednoty bratrské a teolog, humanistický filozof a pedagog, sociální a náboženský myslitel, spisovatel. Roku 1628 opustil definitivně vlast a odešel do exilu, do polského Lešna a odtud koncem dubna 1656 se uchýlil do Amsterodamu. Spojuje domácí reformační tradici s evropským náboženským i filozofickým myšlením. První jeho velkou pedagogickou prací je „Velká Didaktika“. Obsahuje zásady moderního vyučování i názor na koncepci vzdělávání. Sepsal sociálně alegorické a kritické dílo „Labyrint světa a ráj srdce“. Vydal 60 spisů. (* 28.3.1592).

15. listopad 1715 Narozen Leopold Fabritius, katolický kněz-jezuita a kazatel, spisovatel. Pobýval v řádových kolejích od r. 1747 v Praze, r. 1749 v Kutné Hoře, r. 1753 Jindřichův Hradec, a v letech 1760 - 1770 v pražském Klementinu. Zde působil nejen jako kazatel a exhortátor, ale též představený náboženských bratrstev, či operarius. Vydal několik sbírek kázání určených pro jednotlivé části liturgického roku. (+ 13.6.1772).

15. listopad 1748 Narozen ThDr. a PhDr. Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, biskupský notář a pedagog. Autor pedagogických spisů a populárně naučných knih pro české školy. V roce 1775 působil jako katecheta na řádové škole v Jablonném v Podještědí. Dále pokračoval v Praze jako kazatel u sv. Jiří v Praze. Roku 1783 se stal ředitelem hlavní školy v Klatovech. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. V pedagogické činnosti se seznámil s novými pedagogickými metodami osvícenského rakouského školství. (+ 15.4.1822).

15. listopad 1908 Narozen Jiří Maria Leopold Veselý, katolický kněz-dominikán. V r. 1946 zvolen převorem dominikánského kláštera u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. V r. 1968 odchází do Itálie, kde působil na univerzitě v Miláně a v Angelicu v Římě. Autor odborných publikací: „Bůh, anděl a já“, „Co dává Velehrad Evropě“ a „Zázrak v Želivě“. (+ 31.8.2004).

15. listopad 1945 Zveřejněna část Pamětního spisu čs. katolických biskupů vládě ČSR, týkající se uplatňování dekretu prezidenta republiky čís. 12 a 108/1945 Sb. na církevní majetek.

15. listopad 2003 Novým administrátorem řeckokatolické farnosti v Olomouci, do níž patří také Prostějov a Přerov, jmenován P. Mgr. Rostislav Strojvus.

Sepsal: Arnošt Kelnar