Občanský kalendář: Xenie
Církevní kalendář: sv. Virgil
1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Žalm: Dan 3
2. čtení:
Evangelium: Lk 21,12-19
Dnes slavíme: středa 34. týdne v mezidobí

Historický kalendář


27. listopad 1843 Zemřel Vojtěch Benedikt Juhn, katolický kněz, probošt jindřichohradecký, profesor NZ. Sestavil rodokmen členů Řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě, jež dokončil r. 1814. Malíř měst zv. veduty. V jeho vedutách 18. a 19. století zachytil vnější podobu a oživil je charakteristickými postavičkami. První český klasicistní krajinář a grafik, vyučoval též na pražské AVU. (* 21.3.1779).

27. listopad 1983 Na první neděli adventní vstoupil v platnost nový Kodex kanonického práva, který 25. ledna 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II.

27. listopad 1988 Katoličtí ordináři ČSR a pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydali Společný pastýřský list k zahájení druhého roku „Desetiletí duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum“

27. listopad 1993 V Praze slavnostně otevřeno první vzdělávací centrum pro diabetické děti v ČR pod patronátem Suverénního řádu maltézských rytířů, za účasti velmistra Řádu Andrea Bertieho.

27. listopad 1998 Na Svatém Hostýně se uskutečnila dvoudenní první celostátní konference o mládeži, kterou uspořádala sekce pro mládež při ČBK, za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Sepsal: Arnošt Kelnar