Občanský kalendář: Darja
Církevní kalendář: sv. Michael de Sanctis
1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
Žalm: Dan 3
2. čtení:
Evangelium: Jan 8,31-42
Dnes slavíme: středa 5. postního týdne

Historický kalendář


10. duben 1733 Zemřel Daniel Josef Mayer z Mayernu, katolický kněz. Roku 1693 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě a r. 1701 se stal jejím proboštem. V roce 1702 pověřen funkcí generálního vikáře arcidiecéze r. 1732 jmenován pražským arcibiskupem. Za svého episkopátu se podílel na kultu sv. Jana Nepomuckého. Dne 28.dubna 1732 schválil Kongregaci bratří poustevníků blah. Ivana neboli ivanitů. (* 16.1.1656).

10. duben 1994 Založena Kolegiátní kapitula kanovníků při proboštském chrámu Povýšení sv.Kříže v Litomyšli katolickým sídelním biskupem královéhradecké diecéze ThLic. Karlem Otčenáškem.

Sepsal: Arnošt Kelnar