Přehled bohoslužeb v ČR

Nacházíte se na:  Týn.czsv. Havel

sv. Havel

O kostele:

V roce 2006 byl nám karmelitánům opět svěřen do duchovní správy také kostel sv. Havla v centru Prahy. Patří sice do týnské farnosti, ale duchovní péče v tomto původně karmelitánském kostele byla svěřena nám. Proto také k libockým stránkám připojujeme také tuto "havelskou stránečku".

Kostel sv. Havla na Starém Městě v Praze byl založen pravděpodobně v 30. letech 13. století zároveň s novou trhovou osadou u Starého Města pražského, nazvanou Havelské město.

V roce 1252 je v pramenech prvně zmíněn kostel, v roce 1290 farář. Jak románský kostel vypadal, zatím nevíme. V roce 1326 je doložen magister operis, který dohlížel na stavbu gotického kostela, jehož rozsah se kromě průčelí shoduje se současnou stavbou.

Roku 1353 daroval císař Karel IV. kostelu ostatky sv. Havla.

Ve 3. třetině 14. století zde kázali reformní duchovní Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže a Jan Hus, v letech 1380-1390 byl zdejším farářem sv. Jan Nepomucký. Kostel, od roku 1419 pod utrakvistickou správou, byl po bitvě na Bílé hoře předán karmelitánům staré observance (tzv. obutým), kteří pak v letech 1671-1704 v sousedství vystavěli klášter podle plánů architektů Giovanniho Domenica Orsiho a Martina Luraga. Raně barokní úprava kostela proběhla v roce 1671, barokizace pod vedením architekta Pavla Ignáce Bayera se stavbou výrazného průčelí v letech 1722-1724. Klášter byl zrušen za josefínských reforem v roce 1786.

Z uměleckých děl v interiéru vyniká zařízení levé boční kaple sv. Kříže s dřevořezbami Ferdinanda Maxmiliána Brokofa z 2. desetiletí 18. století, obraz Sláva Karmelu na hlavním oltáři od Jana Kryštofa Lišky z roku 1696, křtitelnice z roku 1523 a nejstarší pražský zvon Marie z roku 1455 od neznámého zvonaře.

V roce 1674 byl v kostele pohřben Karel Škréta, později i jeho syn.

V roce 2006 byla duchovní správa kostela opět předána obutým karmelitánům.

Připomínky a náměty k havelské stránce posílejte na:

antoniosp [zavináč] seznam.cz

Tento web používá redakční systém Clips. Webdesign a tvorba www stránek → Jakub Hejda, Clickmedia 2008.